Naša škola sa v tomto školskom roku druhý raz v rámci projektu „Školy podporujúce zdravie“ zapojila do kampane „Červené stužky“, ktorá je zameraná na prevenciu HIV/AIDS. V rámci kampane sa na škole uskutočnili nasledujúce aktivity:

Žiaci 8.ročníka absolvovali v dňoch 19. a 26.októbra prednášku na tému „Duševné zdravie a závislosti“.

Žiaci 9.ročníka absolvovali dňa 30.novembra prednášku na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Obe prednášky viedla Mgr. Dana Dolinajová z CPPP KNM.

Deviataci počas triednickej hodiny videli dokumentárny film „Anjeli“ o živote detí, ktoré boli nakazené vírusom HIV.

Žiaci našej školy sa zapojili aj do výtvarnej časti „Červené stužky 2015“. Tri najkrajšie práce od Pavla Mazúra (8.A), Emy Hermanovej (6.B) a Claudie Vnukovej (5.A) boli odoslané do súťaže. Vo veľkej konkurencii škôl z celého Slovenska sa však neumiestnili na prvých troch miestach.

Mgr. Daniela Ševčíková