Pozývame rodičov na triedne ZRPŠ, ktoré sa bude konať dňa 10.decembra 2015 od 15.00 - 17.00.

predseda ZRPŠ        

Mgr. Janek