Dňa 3.12. 2015sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Tohtoročná účasť žiakov bola skutočne bohatá. V kategóriách 1A /žiaci 6.-7. ročníka/ a 1B /žiaci 8.–9. ročníka/ sa olympiády zúčastnilo spolu 56 žiakov, ktorí absolvovali písomný test z gramatiky a boli preverené aj ich čitateľské a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

 

     Porota, ktorú tvorili pani učiteľky anglického jazyka Mgr. Petra Krištofíková, Mgr. Zuzana Kašiarová, Mgr. Miriam Olexová a Mgr. Alena Blašková zostavili podľa dosiahnutých výsledkov nasledujúce poradie najúspešnejších žiakov :

v kategórii 1A 1. miesto získala Patrícia Mazaňová /7.A/

                      2. miesto získal Miroslav Tabak /7.A/

                      3. miesto získala Gréta Ondrašková /7.A/,

v kategórii 1B 1. miesto získala Ivana Hmirová /9.A/

                      2. miesto získal Maroš Synák /8.A/

                       3. miesto získala Tereza Hájniková /9.A/

     Víťazi umiestnení na prvých troch miestach v obidvoch kategóriách sa tešili zo zaujímavých kníh v anglickom jazyku.

     Patrícia Mazaňováa Ivana Hmirová nás budú 13. januára 2016 zastupovať na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v Centre voľného času v Kysuckom Novom Meste, preto im držme palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej školy!!!

                                                   Mgr. Zuzana Kašiarová