V dňoch 8. a 11. 12. 2015 sme navštívili závod INA v Kysuckom Novom Meste. V duchu hesla, ktorým sa škola riadi pri výchove a vzdelávaní našich žiakov „So školou do života“ sa žiaci oboznámili s históriou podniku,  s výrobkami a ich uplatnením v živote každého človeka. V predmete fyzika sa stretávajú s témou Trenie. Mali možnosť v praxi spoznať ako sa trenie v praxi znižuje,  prečo je jeho znižovanie často dôležité.

         V 8. a 9. ročníku ZŠ sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Žiaci videli v jednotlivých prevádzkach rôzne profesie, v ktorých by sa mohli realizovať. Videli, v akom náročnom prostredí, s akými zložitými prístrojmi pracujú ich rodinní príslušníci, aby im zabezpečili podmienky na vzdelávanie a život. Dvaja žiaci sa zaujímali o duálne vzdelávanie. Videli priestory, v ktorých sa ich starší kolegovia pripravujú na budúce povolanie.

         Žiaci oboch tried sa vzorne správali, dodržiavali bezpečnostné pokyny sprievodcov, aktívne sa podielali na výklade. Zaujímali sa o výrobné postupy.

                                                                 Mgr. Gabriela Janeková, učiteľka MAT+FYZ a VP