Dňa 9. decembra 2015 navštívila našich siedmakov Mgr. Dana Dolinayová z Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste.

     Žiaci spolu s p. Dolinayovou debatovali na veľmi aktuálnu tému dnešnej doby a to novodobé závislosti. Počas jednej vyučovacej hodiny sa dozvedeli, ako sa závislosti rozdeľujú, kde konkrétne závislosti patria a veľká pozornosť bola venovaná novodobým závislostiam ako shopoholizmus, workoholizmus, gamblerstvo, kyberšikanovanie, závislosť na mobile, pc a facebooku. Veľmi zaujímavé boli i príbehy z praxe, ktoré pani magistra žiakom porozprávala.

     Veríme, že si siedmaci z besedy odniesli veľa zaujímavých poznatkov a tešíme sa na ďalšiu návštevu pani Dolinayovej na našej škole!

 

Mgr. Zuzana Kašiarová

koordinátor drogovej prevencie