Riaditeľstvo ZŠ Clementisova praje rodičom, žiakom a zamestnancom

šťastné a požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2016.