Riaditeľstvo ZŠ Clementisova v KNM oznamuje rodičom a žiakom, že vyučovanie po vianočných prázdninách začne v PONDELOK 11.1.2016.