Koncom decembra 2015 sa zapojili žiaci našej školy do výtvarnej súťaže Perníkové Vianoce,
organizovanej Mestskou knižnicou v Kysuckom Novom Meste.

Ocenenie i vecné odmeny získali:
1.miesto: Kristína Petríková, 7.C (Mgr.Ľ.Mičáková)
2.miesto: žiaci 3.a 4. ročníka (Mgr.A.Slivková, Mgr.S.Bukovská, Mgr.Ľ.Mičáková)
3.miesto: deti zo školského klubu (Mgr.V.Kantoríková, Mgr.M.Čuboňová, Mgr.A.Gajdošíková)