5. a 9. ročník

Okresné kolo sa uskutočnilo 19.1.2016 v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste.

Zúčastnilo sa ho 7 škôl s počtom žiakov 50.

V piatom ročníku bolo 10 úspešných riešiteľov a naša škola obsadila tieto miesta:

1. miesto Jakub Sirovatka

2. miesto Stanislav Slivoň

4.-9. miesto Denis Mičky

4.-9. miesto Adam Hmira

10.miesto Pavol Cvopa

V deviatom ročníku bolo 9 úspešných riešiteľov a naša škola získala tieto miesta:

1.-2. miesto Ivana Hmirová

1.-2. miesto Filip Ďuriš

3. miesto Roman Srnka

4. miesto Matej Hikker

6. miesto Samuel Fecenko

8. miesto Ivana Uríčková

9. miesto Juraj Vavro

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu

našej školy .