Pred Vianocami navštívili závod INA KNM žiaci 8.A a 9.A, teraz v novom roku som sa tam vybrala spolu s 8.C a 8.B triedou.

   Žiaci si pozreli prácu v jednotlivých halách závodu. Videli svojich bývalých starších spolužiakov pri strojoch pripravovať sa na svoje budúce povolanie. Dozvedeli sa o novom spôsobe vzdelávania sa v duálnom systéme. Získali predstavu o náročnej práci svojich rodičov. Mnohí z nich prejavujú záujem o štúdium na SOŠ strojníckej v KNM, niektorí by chceli pracovať práve v tomto závode.

     Na hodinách fyziky sa teoreticky zoznámili so spôsobom znižovania trenia používaním ložísk. V závode mali možnosť vidieť ako sa spomínané ložiská vyrábajú, kde všade sa používajú v praxi. Verím, že ich exkurzia motivuje k lepšej príprave k štúdiu na SŠ.                                      

Mgr. Gabriela Janeková, VP + vyuč. FYZ