Dňa 22.1. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa na ňom žiaci 5. - 9.ročníka, ktorí boli rozdelení do trojčlenných družstiev.

Za úlohu sme dostali prečítať z Nového zákona Evanjelium podľa Lukáša. Sväté písmo je napísané Božie slovo, ktoré pomáha spoznať zmysel života a dosiahnuť jeho cieľ. Čo viac poznáme, to vrúcnejšie milujeme. Aj keď nie je podstatné skončiť ako víťaz a mať hmotnú odmenu, lebo tá najväčšia a najkrajšia odmena nás raz čaká v nebi, predsa tak ako to už v súťažiach chodí, niekto je vždy prvý. Najlepšie popasovať s danými úlohami sa podarilo žiačkam Patrícii Mazaňovej, Viktórii Vlčkovej a Simone Martiškovej zo 7.A triedy. Podali vskutku perfektný výkon a bolo vidieť, že si to poriadne naštudovali. Chceme im srdečne zablahoželať a popriať veľa šťastia v ďalšom dekanátnom kole.

Monika Kokošíková, 9.A