Pripravili sme pre vás novú rubriku na našej www stránke, kde prezentujeme žiacke práce. Nájdete ju v oblasti menu Tvorba > Žiacke práce.