Školské kolo 62. ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo v  priestoroch našej základnej školy 25. februára 2016. Z celkového počtu 40 recitátorov súťažilo v I. kategórii 22 žiakov, v II. a III. kategórii 18 žiakov. Porota hodnotila ich umelecký prednes – využitie zvukových vlastností reči, vhodnosť výberu textu veku a typu recitátora, pôsobivosť prednesu na poslucháča, originálnosť recitátora a  jeho výkon, kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania recitátora. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pôsobivé, presvedčivé a originálne vystúpenie.

 

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola. Držíme im palce.


Výsledky školského kola

POÉZIA

PRÓZA

I. kategória (1.- 4.ročník):
1.miesto: Sarah Lipková, 4. B
2.miesto: Anabela Špiriaková,1. C
3.miesto: Šimon Boris, 1.B

II. kategória (5. – 6. ročník):

1.miesto: 0
2.miesto: Ema Hlavatá, 6. A
3.miesto: Katarína Šinalová, 5. A


III. kategória (7.- 9.ročník):
1.miesto: Simona Barancová, 8. C
2.miesto: Zuzana Martinčeková, 8. A
2.miesto: Paula Kuriaková , 9. A

3.miesto: 0

I. kategória (1.- 4. ročník):
1.miesto: Chiara Fujaková, 3. A
2.miesto: Anna hrubá, 4. A
3.miesto: Lívia Krišicová, 4.B

II. kategória (5.- 6. ročník):

1.miesto: 0
2.miesto: Adriana Janošková, 6. A
3.miesto: Katarína Francová, 5. A

III. kategória (7.- 9. ročník):
1.miesto: Samuel Janík, 8. A

2.miesto: Alexandra Faktorová, 8. A
3.miesto: Sára Záteková, 8. A