Táto matematická súťaž sa konala 8. a 9. marca v DK v Kysuckom Novom Meste. Celkový počet žiakov zúčastnených súťaže v rámci okresu v jednotlivých kategóriách bol nasledovný:

Kategória P3 účasť: 82 žiakov z toho 11 úspešných 71 neúspešných

2. miesto Lukáš Blaško

P4 účasť: 63 žiakov z toho 29 úspešných 34 neúspešných

2. miesto Lucia Ševčíková

3. miesto Matúš Ploštica

6. miesto Veronika Čurajová

8. miesto Tobiáš Káčerík

10. miesto Sophia Bačová

13. miesto Adriano Harcek

14. miesto Max Varga

15. miesto Simona Strašíková

17. miesto Anna Hrubá

18. miesto Katarína Kubaščíková

P5 účasť: 37 žiakov z toho 6 úspešných 31 neúspešných

2. miesto Jakub Sirovatka

4. miesto Adam Hmíra

Kategória P6 účasť: 28 žiakov z toho 5 úspešných 23 neúspešných

  1. miesto Gréta Ondrášková

  2. miesto Lea Psocíková

P7 účasť: 20 žiakov z toho 1 úspešných 19 neúspešných

  1. miesto Patrícia Mazáňová

  2. miesto Matej Škultéty

  3. miesto Simona Martišková

Všetkým žiakom, ktorí takto pekne reprezentovali našu školu srdečne blahoželáme a ďakujeme. Keďže najúspešnejší postupujú do celoštátneho kola, tak im naďajem držíme palce.