Tento rok sa úspešne prebojovala zo školského cez okresné až na krajské kolo Olympiády z anglického jazyka naša žiačka Ivana Hmirová (9.A). Na krajské kolo cestovala do Čadce na Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana. Súťažila s veľkou konkurenciou v kategóriách: gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, situačný dialóg a rozprávanie príbehu na základe obrázka. Z celkového počtu 12 nadaných žiakov v jej kategórii získala výborné 7. miesto. K úspechu gratulujeme.