Aj v školskom roku 2015/16 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zamýšľali nad tým, aké by bolo ťažké žiť bez čistej, pitnej vody. Pod vedením triednych učiteliek spoznávali význam vody pre človeka a život na Zemi.

Dňa 22. marca si pripomenuli Svetový deň vody a tým odštartovali projekt Kvapka pre život. Počas dvoch týždňov sa žiaci prostredníctvom veselých príbehov rodiny Kvapkovcov dozvedeli o skupenstvách a kolobehu vody v prírode, znečisťovaní pitnej vody a jej následnom odbornom čistení. Spoznávali prácu ľudí, ktorí sa starajú o zabezpečenie pitnej a nezávadnej vody.

Na konci prvého týždňa sa v každej triede tretieho a štvrtého ročníka uskutočnilo základné - triedne kolo súťaže: Voda pre život. Víťazi triednych kôl úspešne odpovedali na pripravené súťažné otázky z prečítanej knihy Pár kvapiek príbehov a postúpili do finálového kola, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla. Po zhliadnutí zaujímavého animovaného filmu o Vodičke súťažiaci absolvovali pripravený zaujímavý test o vode. Víťazmi finálového kola sa stali žiaci III. B triedy. Druhé miesto obsadili žiaci III. A triedy a na treťom mieste sa umiestnili žiaci IV. A triedy.