mat_ol22.png

Okresné kolo matematickej olympiády pre 6.,7.,8. ročník sa konalo 5.4.2016 v Dome kultúry v KNM. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl s počtom 59 žiakov, z toho z našej školy zo školského kola postúpilo 20 žiakov. Tak ako OK MO v 5. a 9. ročníku, aj v ostatných ročníkoch celkovo dosiahla naša škola najlepšie výsledky.

 

Naši najúspešnejší:

6. ročník

1. miesto Gréta Ondrašková

úspešný riešiteľ Branislav Bosý

7. ročník

2.-3. miesto Simona Martišková

4.-5 miesto Katarína Janeková

8. ročník

1.-4. miesto Veronika Marková

1.-4. miesto Matej Sirovatka

1.-4. miesto Klára Svrčková

6. miesto Michal Šulaj

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.