Naša škola sa v mesiaci apríl 2016 stala hrdým vlastníkom mladého ovocného sadu. Podnet a poradenskú pomoc poskytol člen Slovenského zväzu záhradkárov, pán Ing. Ivan Kuric, PhD..Myšlienka založiť vlastný ovocný sad v areáli školy našla materiálnu podporu vo vedení školy. Riaditeľ školy zakúpil ovocné stromy, kry a všetok materiál, potrebný na výsadbu a údržbu záhrady. Najskôr však vedenie školy vopred dalo pripraviť a ohradiť plochu, určenú na výsadbu ovocných drevín. Po vystavaní ohrady už celá akcia závisela od vyučujúcich technickej výchovy a ich žiakov. Pani učiteľky Uhrová, Petrovová a Rentková s deťmi na hodinách technickej výchovy a tvorby životného prostredia začali doslova výkopovými prácami. Bolo treba pripraviť 24 hlbokých jám. V ílovitej a kamenistej kysuckej pôde to nebola žiadna hračka. Starší chlapci však pracovali doslova s radosťou.

Tieto prípravné práce začali v marci a trvali takmer 3 týždne. Zúčastnili sa ich všetky ročníky -od piateho, po deviaty. Počas týchto týždňov mali piataci možnosť pozorovať dážďovky a hmyz v pôde šiestaci a siedmaci merali vzdialenosti medzi stromčekmi a značili miesta pre budúce výsadbové jamy, ôsmaci a deviataci hĺbili jamy a mali možnosť pozorovať zloženie kysuckej pôdy a horniny v priamo teréne. Po troch týždňoch boli jamy vykopané a mohlo sa začať s výsadbou. Cennú pomoc pri výbere samotných ovocných druhov a odrôd poskytol pán Ivan Kuric a Záhradníctvo Gartner Žilina, ktorým ďakujeme. Zakúpili sme teda 4 hrušky, 3 slivky, 2 čerešne,2 broskyne , 9 jabloní a 4 kríčky ríbezlí. Samotná výsadba drevín prebehla v priebehu jedného dňa - 7. apríla. Stromčeky bolo treba urýchlene nasadiť a tento jednodňový maratón zvládli žiaci so spomínanými tromi vyučujúcimi na výbornú. Po výsadbe sme ešte na stromčekoch previedli rez a natreli kmene proti škodcom.

Deti boli a sú nadšené z novej záhrady. Pri dobrej starostlivosti by nás nízkokmenné stromčeky mali obdariť úrodou už o 2 roky. Mnohí žiaci počas uplynulých týždňov pri práci v sade využili svoje poznatky z biológie, matematiky, geológie v praxi. Do budúcna nám táto záhrada pomôže vo vzdelávacom procese a znova sa o niečo viac naplní krédo našej školy "So školou do života". Veď každý poznatok je užitočný až vtedy, keď sa uplatní v praktickom živote.

Iveta Petrovová

IMG_6788.JPG

 

IMG_6787.JPG

IMG_6799.JPG

IMG_6801.JPG