je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Súťaž je dobrovoľná a platená, t.z. že žiaci museli zaplatiť poplatok 4€. Na našej škole sa jej zúčastnilo 8 druhákov, 7 tretiakov, 8 štvrtákov, 2 piataci, 6 šiestakov, 4 ôsmaci a 7 deviatakov.

V školskom roku 2015/16 prebiehala súťaž v pondelok 21. marca 2016. Žiaci boli zaradení do kategórií (Klokanko, Školák, Benjamín a Kadet) podľa ročníkov a riešili úlohy s piatimi rôznym odpoveďami.

 

Žiaci s najlepším výsledkami boli :

2. ročník: 

Emma Varošová 88,9 %

Júlia Kucharčíková 88,9 %

Samuel Bielik 84,4 %

3. ročník: 

Lukáš Blaško 94,4 %

Adam Capko 82,2 %

Matúš Chládek 63,3 %

4. ročník: 

Kristína Krasňanová 93,3 %

Lucia Ševčíková 86,7 %

Anna Hrubá 84,4 %

5. ročník: 

Pavol Cvopa 65,8 %

6. ročník: 

Lea Psocíková 92,5 %

Branislav Bosý 86,7 %

8. ročník: 

Michal Šulaj 76,7 %

Roman Poláček 71,7 %

9. ročník: 

Roman Srnka 85,8 %

Matej Hikker 85,0 %