water.png

22. marec je ustanovený za Svetový deň vody. Aj naša škola si ho už tradične pripomenula.

V tento deň prišli žiaci do školy oblečení v modrej farbe, a tým aspoň symbolicky vyjadrili, že voda, ktorú považujú všetci za samozrejmosť a  spravidla jej nevenujú veľkú pozornosť, im nie je ľahostajná. Počas 1. hodiny mali možnosť si vypočuť prostredníctvom šk. rozhlasu niektoré zaujímavosti, ktoré súvisia s vodou, ako i o jej význame pre ľudský život. Okrem toho sa mohli žiaci občerstviť aj čistou pramenitou vodou počas prestávky v šk. kuchynke.

IMG_7571.JPG

IMG_7564.JPG