DSC06962.JPG

Tento rok sme zrealizovali Deň Zeme v predstihu, dňa 21.4. 2016, teda vo štvrtok. Žiaci 1.-9. ročníka ZŠ Clementisova sa aktívne zapojili do tejto zmysluplnej aktivity. Začiatok bol kvôli chladnejšiemu ránu o 8.30, koniec o 12.00 hod.

Počasie nám tak ako minulý rok vyšlo, čo nám značne uľahčilo upratovanie. Menší žiaci mali environmentálne aktivity vo svojich triedach. Piataci a šiestaci upratovali sídliská priľahlé k našej škole. Siedmaci upratovali nábrežie rieky Kysuca od mosta po garáže. Ôsmaci boli v areáli školy, kde okrem iného zveľaďovali bežeckú dráhu a okolie ihrísk. Jedna trieda deviatakov upravovala novú školskú záhradu, kde sú vysadené ovocné stromčeky. Ostatné dve triedy deviatakov pomáhali pri čistení brehov rieky Kysuce. Žiakov koordinovali ich triedni učitelia a pomocný dozor. Snažili sme sa separovať odpad. Vrecia s odpadom sme zhromaždili pri rieke Kysuca a nahlásili sme odvoz kompetentným v meste. Chcel by som poďakovať všetkým deťom a učiteľom, ktorí sa aktívne zúčastnili Dňa Zeme. Oceňujem usilovnosť a vôľu urobiť dobrú vec. Ďalej chcem poďakovať vedeniu školy i mestu za spoluprácu a za dodanie plastových vriec.

Mgr. Jaroslav Jablonský, ZŠ Clementisova

 

DSC06949.JPG

DSC06940.JPG

DSC06934.JPG