Matematika.png

Tak ako pravidelne už niekoľko rokov sa naši žiac

Matej Hikker 9.A,

Samuel Fecenko 9.A,

Klára Svrčková 8.A

Matej Sirovatka 8.A

dňa 22. 4. 2016 zúčastnili skupinovej súťaže Gvoboj v Žiline. Najprv sa museli popasovať s ťažkými príkladmi, aby sa dopracovali k tým ľahším. Tentokrát sa súťaže zúčastnilo až 36 súťažných družstiev. Naša štvorica získala krásne 4. miesto. Blahoželáme a ďakujeme Samovi, ktorý nás od 7.ročníka pravidelne reprezentoval.