FEIV_1.jpg

Už tradíciou medzi angličtinármi v našom okrese sa stala súťaž s názvom Feel the English in Verses, ktorú organizujú pani učiteľky zo základnej školy Nábrežná. Každoročne so žiakmi vyberáme vhodné súťažné príspevky, ktoré sa potom učia prednášať. Súťažne sme sa tento rok zúčastnili v troch kategóriách: recitácia poézie (Natália Juríčková, 9.A), prednes prózy (Veronika Marková, 8.A a Terézia Hájniková, 9.A) a čítanie neznámeho textu (Ivana Hmirová, 9.A a Ivana Uríčková, 9.A). Nesúťažne vystúpili žiaci 9.A s nacvičeným divadelným predstavením Bald Soprano.

Súťaž, ako po každý rok, sprevádzala výborná atmosféra, radosť z prednesu a súťaživý duch. Z nášho okresu sa zapojili pani učiteľky zo základných škôl Nábrežná, Dolinský Potok, Clementisova, Radoľa a Nesluša.

Naše žiačky Natálka Juríčková, Veronika Marková a Ivka Hmirová sa umiestnili na krásnom prvom mieste, každá vo svojej kategórii.

Vďaka patrí organizátorkám súťaže za fantastický nápad a bezproblémový priebeh. Sponzorom, ktorí do súťaže darovali hodnotné ceny. Porote, ktorá stála pred ťažkou úlohou spravodlivo vybrať najlepších a v neposlednom rade samotným súťažiacim, ktorí nabrali odvahu, zahodili trému a urobili úžasné predstavenie.

FEIV_2.jpg