Untitled-1.png

21.4.2016 - pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci 3.a 4.ročníka pozvali na besedu člena PZ Kremienok Povina Ing. B. Hejtmánka. Poľovníctvo je jeho veľký koníček a venuje mu všetok svoj voľný čas.

Najskôr im porozprával, čo všetko poľovníci robia pre les a lesné zvieratká: - kosia lúky, sušia trávu, seno uskladňujú v senníkoch, odkiaľ ho v zime spolu s inou potravou vynášajú do kŕmidiel. Takto pomáhajú prežiť zvieratkám krutú zimu. Čistia lúky, potoky, studničky, chodníky a lesné cestičky. Opravujú kŕmidlá, posedy a soliská, sadia stromčeky, zbierajú lesné plody.

Potom si deti pozreli poľovnícky kalendár, potreby pre poľovníka, trofeje, trúbili na lesný roh a rozprávali sa o zvieratkách žijúcich v okolitých lesoch. Zužitkovali svoje bohaté vedomosti, čím milo prekvapili aj nášho hosťa. Zopakovali si pravidlá správania sa v lese.

Beseda bola príjemná a poučná, deti získali nové informácie o lesníctve a poľovníctve.

IMG_20160421_081200.jpg

IMG_20160421_085610.jpg