Schránka01.jpg

Dňa 30.05.2016 sa s projektom Zdravý chrbátik vybralo na našu základnú školu Občianske združenie Za zdravší život. Vyšetrili chrbátiky u vybraných detí štvrtého ročníka a nasledovalateoretická prednáška pre učiteľov z prvého stupňa základných škôl. Ďalej pokračovali v praktickej ukážke, kde učiteľom ukázali základné cvičenia na fitloptách. Po skončení seminára odovzdali učiteľom DVD nosiče, na ktorých sú nahraté rôzne kombinácie zdravotných cvičení s fitloptou.Učitelia si mohli vyskúšať a prakticky osvojiť názornú cvičebnú zostavu, ktorú budú môcť využívať v praxi na svojich školách a viesť deti k zdravotnému cvičeniu.

Mgr. Soňa Bukovská