Dňa 6.6.2016 sa konali voľby do Rady školy v Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

                                            Zoznam zvolených členov za rodičov:

  1. Roman Rentka, 2. Patrik Varoš, 3. Jana Marcová, 4. Jaroslav Chládek - vyhral žrebom

 

Tabuľka získaných hlasov:
P. č. p.hlasov Titul Meno a priezvisko
1 14 Ing.
Dudová Andrea 
2 11   Duda Peter 
3 42 Mgr. Ďurinová Lenka    
4 29   Cvopa   Pavol 
5 32   Galvánek Peter
6 42   Chládek Jaroslav
7 11   Jakubčík Peter
8 30 RNDr Krasňanová Katarína
9 9   Kuricová Eva
10 43   Marcová Jana
11 25  Mgr. Masaryková Slávka   
12 22   Mindeková Radoslava
13 69   Rentka Roman
14 50   Varoš Patrik                                 

Zoznam zvolených kandidátov za pedagogických zamestnancov :

  1. Mgr. Dana Kuleszová, 2. Mgr. Eva Vlčková

Zoznam zvolených kandidátov za nepedagogických zamestnancov :

  1. Mgr. Mária Ságová