rettet

Vážení rodičia a priatelia školy,

ZŠ Clementisova v spolupráci s Radou školy

                               si Vás dovoľuje pozvať na XVII. KATARÍNSKY   PLES,                               

ktorý sa bude konať v sobotu 19.11.2016 o 18oo hod.

     v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto.    

                                                           
                         Informácie: č.t. 041/4213319