dub_bud.jpg

Deň 24. október je Medzinárodným dňom školských knižníc. V rámci zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti a na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločné čítanie rozprávky. Hlavným zámerom tejto aktivity bolo nielen zatraktívnenie čítania kníh, ale aj posilniť pocit spolupatričnosti a súdržnosti.

V pondelok 24. októbra 2016 o 9.00 hodine sa do tejto aktivity zapojili žiaci a pani učiteľky prvých a druhých ročníkov našej školy. Žiaci 2.A triedy prečítali rozprávku Budkáčik a Dubkáčik svojim mladším spolužiakom z 1.A triedy. Nakoľko rozprávkový príbeh bol dlhší, začiatok z neho prečítala žiakom p. učiteľka Mgr. Anna Slivková. Žiaci z 2.B triedy v tom istom čase, ale v inej triede prečítali malým prváčikom veselý príbeh z knihy Danka a Janka. Táto aktivita sa všetkým deťom veľmi páčila a radosť z čítania rozprávky prežívali nielen tí žiaci, čo už vedia čítať, ale i malí prváčikovia, ktorí sa čítať len učia.

Mgr. Zuzana Múčková