Dňa 8. 12. 2016  o 15.30 h

sa uskutoční stretnutie zákonných zástupcov žiaka 8. a 9. ročníka s výchovným poradcom.

Na stretnutí sa zákonný zástupca žiaka

oboznámi s harmonogramom a podmienkami prijímania uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium na stredné školy pre školský rok 2017/18.

 

                                                                 Mgr. Gabriela Janeková, VP