IMG_7666.jpg

V mesiaci október sa zapojili do modlitby sv. ruženca i deti z našej Farnosti Panny Márie. Každý pondelok, stredu a piatok pred večernými sv. omšami sa predmodlievali jednotlivé tajomstvá sv. ruženca. Po každej modlitbe dostali za účasť pečiatky na kartičky, ktoré dostali na začiatku októbra. Na konci mesiaca boli všetci odmenení peknými darčekmi podľa počtu získaných pečiatok. Najviac sa zapojili títo žiaci:

1. miesto – Tomáš Hrošovský zo 6.B

2. miesto – Matej Šramko zo 4.A

3. miesto – Dávid Blahovec z 3.A

O dobrom vzťahu k modlitbe sv. ruženca svedčí i hojný počet detí (45 detí), ktoré sa do nej zapojili. Nech im Panna Mária odplatí snahu a vytrvalosť pri schádzaní sa na modlitbe a vyprosuje u svojho Syna pre nich i pre ich rodičov veľa božích milostí a duchovných darov.