Schránka01.jpg

V troch novembrových dňoch na našej škole prebiehala online informatická súťaž, ktorej sa už každoročne zúčastňujú naši žiaci od tretieho ročníka až po deviaty. Trápili sa s 15 úlohami, z ktorých 5 bolo ľahkých, 5 stredne ťažkých a 5 najťažších. Žiaci pri úlohách body nielen získavali, ale pri nesprávnej odpovedi ich aj strácali. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií:

       Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 21 žiakov v stredu 9. 11. 2016.

       Benjamín (žiaci 5. – 7. ročníka) súťažilo 31 žiakov vo štvrtok 15. 11. 2016.

       Bobrík (žiaci 3. a 4. ročníka) súťažilo 24 žiakov v piatok 11. 11. 2016.

Žiaci sa dozvedeli svoj výsledok hneď po ukončení. Tento rok však najprv zlyhala technika u usporiadateľa súťaže a tak kategória Benjamín mala náhradný termín. Potom kvôli zmene technológie na HTML5, kategória Benjamín a Bobrík nemohla riešiť dve úlohy a tak nemáme žiadny 100% výsledok. Napriek tomu nás potešil žiak Matej Škultéty z 8.A, ktorý už pravidelne dosahuje 100%.

Spolu bolo 25 žiakov úspešných. Všetci úspešní sú uvedení v tabuľke získali aj diplom, ktorý im bol odovzdaný.

Úspešní žiaci našej školy

Bobrík max. počet dosiahnutých bodov 120

Na Slovensku súťažilo 15 486 Bobríkov, 180 z nich dosiahli plný počet bodov.

Júlia Kucharčíková, 3. B (úspešná žiačka)

Lukáš Blaško, 4. A

Ema Capková, 3. C

Lukáš Tvardek, 4. B

60,00 bodov, 80. percentil

55,00 bodov, 70. percentil

55,00 bodov, 70. percentil

53,00 bodov, 70. percentil

Benjamín max. počet dosiahnutých bodov 80

Na Slovensku súťažilo spolu 20 615 Benjamínov, 112 z nich dosiahli plný počet bodov.

Adam Hmira, 6. A

Gréta Ondrašková, 7.A

Martin Ďurina, 7. A

Ema Baňasová, 7. A

Erika Galvánková, 6. A

Jakub Sirovatka, 6.A

Katarína Kubaščíková, 5.A

Dominik Špiriak, 6.C

Timotej Gajdošík, 6.A

Lucia Ševčíková, 5.B

Kristína Krasňanová, 5.B

73,34 bodov, 98. percentil

73,34 bodov, 98. percentil

68,34 bodov, 96. percentil

66,68 bodov, 94. percentil

63,34 bodov, 92. percentil

63,01 bodov, 92. percentil

59,34 bodov, 87. percentil

56,34 bodov, 85. percentil

53,68 bodov, 82. percentil

53,68 bodov, 82. percentil

50,69 bodov, 79. percentil

Kadet max. počet dosiahnutých bodov 80

Na Slovensku súťažilo 14 347Kadetov, 133 z nich dosiahli plný počet bodov.

Matej Škultéty, 8.A

Pavol Mazúr, 9. A

Matej Sirovatka, 9. A

Klára Svrčková, 9. A

Viktória Vlčková, 8.A

Dominik Trúchly, 9.A

Simona Martišková, 8.A

Samuel Janík, 9.A

Erik Absolon, 9.B

Michal Šulaj, 9.C

Patrícia Mazaňová, 8.A

Matúš Kubík, 8.C

Dávid Moravčík, 8.B

Ivana Podpleská, 9.C

80,00 bodov, 100. percentil

73,34 bodov, 98. percentil

73,34 bodov, 98. percentil

73,34 bodov, 98. percentil

68,01 bodov, 94. percentil

68,00 bodov, 92. percentil

64,01 bodov, 90. percentil

62,68 bodov, 88. percentil

61,35 bodov, 86. percentil

61,35 bodov, 86. percentil

59,68 bodov, 82. percentil

57,35 bodov, 79. percentil

54,68 bodov, 73. percentil

53,35 bodov, 71. percentil

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.

Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.