Posledný októbrový týždeň našu školu už tradične navštívil Ray Sikorski. Americký lektor pochádzajúci z New Yorku učil žiakov 8. a 9. ročníka od pondelka do štvrtku denne 3 vyučovacie hodiny. Ray vyučoval deti formou hier, pohybu, fráz a  reálnych situácií do života. Každý deň bol zameraný na inú tému z praktického života. Prvý deň žiaci poznávali kultúru "Veľkého jablka". Nasledujúci zdravotné problémy, požiadanie o pomoc a návštevu lekára. V stredu objednanie v reštaurácií. A posledný deň opis osôb a zoznamovacie frázy. Žiaci sa naučili veľa nových slovíčok a fráz, ktoré sa používajú v hovorovej angličtine, pohotovo reagovať a hlavne rozprávať a vyjadriť svoj názor po anglicky bez použitia slovenčiny. Učenie formou hier a zábavy ich oslovilo viac ako písanie poznámok a preberanie gramatiky. Veríme, že zachytené poznatky si žiaci prenesú do života a komunikácia v cudzom jazyku im nebude úplne cudzia. Na konci týždňa boli za svoj výkon odmenení certifikátmi o absolvovaní kurzu.

Veronika Marková 9.A