×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but projektdej is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

S1280020 fhdr

Dňa 10. 11. 2016 sa už tradične konal - Projektový deň z dejepisu na Základnej škole Clementisovej v Kysuckom Novom Meste. Každoročne sa snažíme žiakom priblížiť útrapy 2. svetovej vojny. Tento deň je zameraný na tému Holokaust, genocída, koncentračné tábory. Zaoberáme sa síce útrapami danej doby, ale v dôsledku nám ide o to, aby si žiaci vedeli predstaviť tieto hrôzy a bezmocnosť ľudí voči nim. Mnoho ľudí a detí nepozná význam týchto slov.

 

Holokaust je označenie pre systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských či politických skupín počas druhej svetovej vojny, vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami. Najpočetnejšími obeťami holokaustu neboli len Židia, ale aj príslušníci niektorých slovanských národov ako Poliaci, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, obyvatelia Juhoslávie a tiež Rómovia. Dochádzalo takisto k likvidácii homosexuálov, Svedkov Jehovových, ľudí s telesným či duševným postihnutím a politických odporcov. Počet obetí holokaustu sa odhaduje na 12 až 16 miliónov, z toho 6 miliónov Židov.

Genocída je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné, či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických, príčin.

Počas tohto dňa si žiaci osvoja základné pojmy súvisiace so spomínanou problematikou. Pozerajú filmy z koncentračných táborov a na chvíľu sa dostanú vo svojich myšlienkach do tohto obdobia. Často sa zamýšľajú nad otázkami, ako to mohli iní ľudia dopustiť. Analyzujú, či sa môže niečo takéto stať v súčasnosti a veria, že keď sa budeme k sebe správať ohľaduplne, tak predídeme takýmto útrapám.

Autor: Mgr. Melánia Rentková {gallery}projektdej{/gallery}