2. decembra 2016 sa na Gymnáziu Veľká Okružná konala tradičná matematická súťaž škôl zo Žilinského kraja. Súťaž je organizovaná matematickou triedou pani profesorky Sadloňovej(na fotografii s našimi žiakmi). Išlo o riešenie zaujímavých aj netradičných úloh. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 38 škôl.

Za našu školu súťažilo družstvo v zložení:

Matej Sirovatka 9.A
Klára Svrčková 9.A
Veronika Marková 9.A
Matej Škultéty 8.A

a získali krásne 6.  miesto, ku ktorému im srdečne gratulujeme.