Červené stužky na „Clementiske“

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, nad ktorou má už niekoľko rokov záštitu Kancelária WHO na Slovensku. Organizuje ju Gymnázium sv. Františka v Žiline. Prebieha s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny. V tomto školskom roku kampaň vstúpila do svojho 10. ročníka. Aj ZŠ Clementisova v Kysuckom Novom Meste sa zapojila do kampane a žiaci absolvovali niektoré aktivity, ktoré boli v rámci kampane naplánované. Už v mesiaci september 2016 bol vo vestibule školy na viditeľnom mieste umiestnený plagát s logom kampane. Starší žiaci (6.až 9. ročník/ boli v rámci hodín biológie oboznámení svojimi vyučujúcimi s celosvetovým problémom, ktorý ochorenie AIDS predstavuje, s rizikami, spôsobmi šírenia vírusu HIV a s prevenciou. Ako pomôcky okrem iného poslúžili aj letáky-skladačky z kampane Červené stužky. Dňa 21.10. 2016 si vyše 50 žiakov 8. ročníka vypočulo prednášku na tému Látkové a nelátkové závislosti.

Prednášala Mgr. Dana Dolinayová z Pedagogicko psychologickej poradne v Kysuckom Novom Meste. Žiaci 9. ročníka absolvovali dňa 2.11. 2016 prednášku na tému Obchodovanie s ľuďmi. Prednášajúcou bola tiež Mgr. Dolinayová. Zapojili sme sa aj do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, bolo odoslaných 8 prác žiakov našej školy. Počas triednických hodín triedni učitelia ročníkov 5 až 9 využili DVD s filmom Anjeli a premietli ho žiakom v priebehu mesiaca november 2016.

Tešíme sa na ďalšie ročníky kampane Červené stužky.

Ing. Iveta Petrovová

DSC01807.jpg