Riaditeľstvo ZŠ, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od pondelka 30.01.2017 do štvrtka 02.02.2017 ( v piatok 03.02.2017 majú žiaci polročné prázdniny ) bude škola po konzultácii s detskými lekármi ( MUDr. Kubíková, MUDr. Paluchová ) a rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci z dôvodu chrípkovej epidémie zatvorená. Nástup do školy bude v pondelok 06.02.2017.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy