king-tut2.png    

Dňa 14. februára 2017 prebehlo v Centre voľného času v našom meste okresné kolo dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v kategóriách C / žiaci 9 ročníka/, D / žiaci 8. ročníka/, E / žiaci 7. ročníka/ a F / žiaci 6. ročníka/.Pravidlá súťaže umožňujú účasť maximálne dvoch žiakov z jednej školy v jednej kategórii. Našu školu reprezentovali títo žiaci:

 

Kategória D:

Patrícia Mazaňová z 8.A

Pavol Hutyra z 8.A

Oboch pripravovali Mgr. Melánia Rentková a Mgr. Marek Leško

Kategória C:

Veronika Marková z 9. A

Patrik Šamaj z 9.B

Oboch pripravovala Ing. Iveta Petrovová.

Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády:

Kategória D

  1. miesto Patrícia Mazaňová – 62 bodov zo 100, úspešná riešiteľka
  2. miesto Pavol Hutyra –           57 bodov zo 100

Kategória C:

  1. miesto Veronika Marková – 81 bodov zo 100, úspešná riešiteľka
  2. miesto Patrik Šamaj –          72 bodov zo 100, úspešný riešiteľ

Pravidlá súťaže sú neúprosné a umožňujú postup do krajského kola len úspešným riešiteľom na 1. a 2. mieste. Držíme preto palce Veronike Markovej a Pati Mazaňovej, ktoré budú našu školu reprezentovať v tejto náročnej súťaži.

Iveta Petrovová