Dňa 7.3.2017 sa uskutočnilo Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok ZŠ. Usporiadateľom bolo CVČ, Kysucké Nové Mesto. Našu školu reprezentovali dievčatá, aj chlapci 8. a 9.ročníka. Menovite za dievčenské družstvo hrali : Klárka Svrčková, Sára Zateková, Alexandra Faktorová, Zuzana Martinčeková, Veronika Marková, /z. 9.A/, Zdenka Poloprudská, Ľubica Chúpeková / z 9.C/, Alica Janáková /9.B/ a Laura Chúpeková /8.B/. Obsadili 1.miesto, keď zvíťazili nad Kysuckým Lieskovcom a ZŠ Nábrežnou KNM. Chlapci sa umiestnili taktiež na 1. mieste, v zostave: Peter Papik, Benjamín Struhár, Samuel Kormanec , Matúš Vnuk /9.C/, Kristián Laš, Radoslav Škulec, Jakub Veselý, Samuel Dolinaj /9.B/ a Jakub Mindek, Pavol Mazúr/9.A/. 

Gratulujeme!