7.marca sa v Krajskej knižnici v Žiline už tradične konala súťaž v prednese cudzojazyčnej literatúry Jazykový kvet 2017. Na krajskom semifinále tejto súťaže v silnej konkurencii žiakov z celého Žilinského kraja prezentovalo svoje recitátorské schopnosti päť dievčat z našej školy.

Prednes nemeckej poézie:

Simona Barancová (9.C) – Ich vermisse dich

Michaela Pallová (8.A) – Der Frűhling kommt

 Prednes anglickej poézie a prózy:

Patrícia Mazáňová (8.A) – Divergent

Simona Masárová (5.A) - How Anansi brought stories to the world

Aneta Urbanová (5.A) - Matilda

Napriek vynaloženému úsiliu ani jedno z dievčat nepostúpilo na krajské finále. Dôležité sú však skúsenosti, ktoré získali a budú sa ich snažiť zúročiť v ďalšom ročníku tejto súťaže.

Mgr. D. Ševčíková