14. februára 2017 na Deň sv. Valentína sa na našej škole uskutočnila „valentínska pošta“. Celý týždeň od 7. – 13. februára mohli naši clemenťáci napísať valentínsky pozdrav pre svojich spolužiakov, kamarátov i učiteľov, ktorých chceli potešiť a ten potom vložili do valentínskej schránky. Valentínky rozdávali počas vyučovania jednotlivým adresátom „clemenťácki poštári“ (žiaci šk. parlamentu) práve na sviatok sv. Valentína. Veríme, že pozdravy všetkých milo prekvapili a potešili. :o)