fyz.jpg

16. marca 2017 sa v DK v KNM konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády kategórie F. Na okresnom kole sa zúčastnilo 13 žiakov z troch škôl – Clementisova, Nábrežná a Radoľa. Našu školu úspešne reprezentovalo päť žiakov z 8.A triedy. Matej Škultéty obsadil 1. miesto, Pavol Hutyra 3. miesto, Simonka Martišková, Patrícia Mazáňová a Samuel Hájnik 5. a 6. miesto. Pri riešení náročných úloh získali skúsenosti, ktoré majú možnosť využiť už ako deviataci v roku 2018.

Mgr. Milan Lisko