Na okresnom kole v tradičnej súťaži z matematiky - Pytagoriáde sa zúčastnili najlepší žiaci celého okresu v celkovom počte 190 ! Ide o prestížnu súťaž na ktorej sa naši žiaci presadili dominantným spôsobom. V kategórii 8.ročník bol úspešným spomedzi 33 žiakov jediný - Matej Škultéty z 8.A, ktorého na súťaž pripravil Mgr. Janek.

 V kategórii 6.ročník sme dominovali ešte výraznejšie. Spomedzi 52 žiakov bolo 5 úspešných riešiteľov, pričom Jakub Sirovátka obsadil 1.miesto a Adam Hmira 2.miesto. Obaja chlapci zo 6.A sa pripravovali takisto s p.uč. Janekom.

Úspechy sme žali aj v ďalšej kategórii - 5.ročník. Spomedzi 28 žiakov boli úspešní 4 žiaci celého okresu, z toho 3 žiaci z našej školy. Konkrétne Sophia Bačová obsadila 2.miesto, Anička Hrubá 3.miesto a Katarína Kubaščíková 4.miesto. Dievčatá pripravoval p.uč. Janek a všetky 3 navštevujú 5.A triedu.

Budeme preto so záujmom sledovať výber celoslovenskej komisie tejto súťaže, prihlásení sú vždy prví traja. Okrem toho budú prví traja ocenení v júni na podujatí CVČ Talenty 2017 !

Mgr. Janek