Krátko po okresnom kole Pytagoriády z matematiky (výsledky sú nižšie) sme sa opäť výrazným spôsobom presadili aj na okresnom kole Olympiády z matematiky. Žiaci súťažili v troch kategóriách a my sme opäť obsadili prvé miesta v každej z kategórii. v kategórii 6.ročník sme obsadili prvé tri miesta !!! 1.miesto obsadil Jakub Sirovátka zo ziskom 18 bodov, 2.miesto Adam Hmíra a 3.miesto Stanislav Slivoň. Všetci chlapci sú zo 6.A a na súťaž ich pripravil p.uč. Janek.

 Aj v ďalšej kategórii sme obsadili prvé miesto. 7.ročník vyhrala Gréta Ondrášková zo 7.A triedy, ktorú pripravila na súťaž p.uč. Maruniaková. V tretej kategórii pre 8.ročník obsadila Simona Martišková z 8.A triedy 2.miesto. Žiačku pripravil na súťaž p.uč. Janek. Všetkým žiakom gratulujeme a veríme, že matematika im ešte prinesie veľa radosti a úspechov.

Mgr.Janek