DSC07183.JPG

Na ďalšiu z užitočných prednášok spojených s praktickými ukážkami sa tešili deti našej školy. Tentokrát bola určená pre žiakov 6. ročníka. Konala sa dňa 4. apríla 2017 a témou bolo štepenie a rez ovocných drevín. Členovia Slovenského zväzu záhradkárov v Kysuckom Novom Meste, páni Ing. I. Červenec /predseda OV SZZ/ a Ing. A. Orlinský /podpredseda OV SZZ/, zasvätili našich šiestakov do umenia rozmnožovania, štepenia a odborného rezu ovocných stromov.

Úvodná teoreticko-praktická časť prebehla v odbornej biologicko-fyzikálnej učebni a trvala 60 minút. Šiestaci sa oboznámili so základnými postupmi štepenia drevín, rozmnožovania a vhodného výberu podpníkov, spoznali niektoré nové odrody jabloní. Následne sa deti aj prednášajúci presunuli do školského ovocného sadu. Tu ich páni zo SZZ oboznámili s výchovným rezom mladých stromov  rôznych odrôd jablone, hrušky, slivky, čerešne a broskyne. Takto viac ako 50 šiestakov našej školy získalo základy poznatkov o starostlivosti o ovocné dreviny. Veríme, že väčšinu z nich téma zaujala a budú sa naďalej zaujímať o toto umenie, rozvíjať svoje poznatky aj pod vedením vyučujúcich na predmetoch biológia a technika.

Ďakujeme obom pánom, členom SZZ v Kysuckom Novom Meste, za ich čas a ochotu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s nimi.

Ing. Iveta Petrovová

ZŠ Clementisova v KNM

DSC07184.JPG

DSC07198.JPG

DSC07197.JPG

DSC07194.JPG

DSC07191.JPG