DSC07163_Small.JPG
      Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa v našej škole  uskutočnilo 9. marca 2017.  Z 39 recitátorov súťažilo v I. kategórii  21  žiakov, v II. a III. kategórii 18 žiakov. V umeleckom prednese porota hodnotila vhodnosť výberu textu, pôsobivosť prednesu na poslucháča, rečový prejav a vystupovanie recitátora. Všetci súťažiaci mali pôsobivý umelecký prednes. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do obvodného kola.
 

Výsledky školského kola Výsledky obvodného kola 

Poézia
I. kategória (2.- 4.ročník):                                       
1.miesto: Anabel Špiriaková, 2. B
2.miesto: Šimon Boris, 2. A
3.miesto: Ľubomíra Olexová, 3. B
II. kategória (5. – 6. ročník):
1.miesto:  Mária Gáboríková, 6. B
2.miesto:  Klaudia Chúpeková, 5. A
3.miesto: Sofia Bačová, 5.A
III. kategória (7.- 9.ročník):
1.miesto: Simona Barancová, 9. C
2.miesto: Nikola Guzmová, 7. A
3.miesto: Jakub Mindek , 9. A

Próza

I. kategória (2.- 4. ročník):
1.miesto: Chiara Fujaková, 4. A
2.miesto: Nikoleta Hozzová, 4. B
3.miesto: Klára Rešovská, 3. B
II. kategória (5.- 6. ročník):
1.miesto:  Anna Hrubá, 5. A
2.miesto: Oliver Minár, 5. A
3.miesto: Katarína Krasňanová, 5. B
III. kategória (7.- 9. ročník):
1.miesto: Gréta Ondrušková, 7. A
2.miesto: Alexandra Faktorová, 8. A
2.miesto: Samuel Janík, 9. A
3.miesto: Adriana Janošková, 7. A

Próza    
I. kategória
3. miesto:  Chiara Fujaková, 4. A
II.  kategória
 2. miesto:  Anna Hrubá, 5. A      
Poézia    
III. kategória  
3. miesto: Simona Barancová, 9. C

DSC07136_Small.JPG

DSC07138_Small.JPG

DSC07139_Small.JPG

DSC07141_Small.JPG

DSC07154_Small.JPG

DSC07161_Small.JPG

DSC07160_Small.JPG