×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but Noc_citania_Biblie is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

{gallery}Noc_citania_Biblie{/gallery}

Tento rok sa i naša ZŠ Clementisova po prvýkrát zapojila do celoslovenskej akcie Noc čítania Biblie. 28. apríla (v piatok) sa naši šiestaci stretli o 17,30 v hlavnej budove školy. Na začiatku absolvovali katechézu vychádzajúcu z Matúšovho evanjelia, v ktorom Pán Ježiš hovorí, ako to bude vyzerať pri poslednom súde a poukazuje na dôležitosť skutkov človeka voči ostatným ľuďom. Potom sa žiaci rozdelili do 6 skupín. Spolu s ostatnými členmi skupiny si vyskúšali rôzne aktivity, ktoré boli súčasťou workshopov. V jednom si mohli zatancovať a popritom sa naučiť nové tance. „Vo večeradle,“ v školskej kuchynke, zas boli pre nich pripravené všakovaké dobroty, ktoré si sami vybrali. Zároveň hľadali vo Sv. písme citáty zamerané na skutky Božieho milosrdenstva. V rámci ďalšieho workshopu mali v  priestoroch školy vyhľadať na základe indícií zo Sv. písma časti puzzle. Na záver v „Dielni Sv. Jozefa“ museli preukázať svoju kreativitu a vytvoriť koláž na tému, ktorú si vypočuli v úvodnej katechéze, ako i poskladať jednotlivé diely puzzle. Na záver program vyústil do diskotéky, kde žiaci zúročili svoje skúsenosti z tanečného workshopu. Tí, ktorí mali už pohybu dosť, si mohli vychutnať pozeranie filmu. Na druhý deň po raňajkách bola vyhodnotená aktivita všetkých skupín a víťazi si odniesli so sebou malé odmeny. Veríme, že žiaci sa zabavili a prežili spoločenstvo, ako si i uvedomili viac význam konania skutkov pre druhých. Na záver chceme vyjadriť nádej, že o rok sa opäť stretneme a prežijeme ďalšie nezabudnuteľné zážitky.