Milí rodičia, 

 

dovoľujeme si vás pozvať na triedne ZRPŠ, ktoré sa bude konať dňa 22.mája od 16.00 v triedach.

predseda ZRPŠ

Mgr. Janek