Opäť je za nami piatok :Súťaž Mateja Tótha.. klesli sme na 2. miesto. Bolo nás minulý týždeň 41 prihlásených. Už nás je 45. Verím, že nám pomôžete (dostať sa späť na 1. miesto), aj svojmu zdraviu. Každý meter sa počíta.Pomôžte. Pridajte sa. Zdieľajte. www.dobrybeh.sk.  Dňa 30.05.2017 o 10 hod. zavíta na ZŠ - Clementisovu ,KNM Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta. Bude to pre našu školu, naše mesto veľká udalosť. Neviem, či niekedy v našom meste bol olympijský víťaz.