Najprv otvoril na novej tartanovej atletickej dráhe krajské preteky ..Hľadáme nových olympionikov,.. ktoré organizoval Milan Slivka a potom zavítal na ZŠ Clementisova, KNM. Pozvanie prijali aj hostia, ktorí našej škole pomáhajú : Ing. Ján Hartel, Ing. Marián Mihalda, Ing. Miloš Ševec PhD. , Mgr. Juraj Čierňava, Patrik Varoš a Peter Tichý. Dôvodom vzácnej návštevy bol výber našej školy za okres KNM do Akadémie Mateja Tótha. Naša škola bola vybraná na základe nasledovných kritérií : 1. zapájanie sa školy do školských športových súťaži a výsledky. 2. klubová činnosť na škole a výsledky , 3. priestorové a materiálne podmienky, 4. využívanie športovísk školy občanmi mesta.

     Nedá sa opísať atmosféra, ktorá pri príchode Mateja zavládla v škole. Začalo to neuveriteľným, spontánnym potleskom detí. Potom Matej porozprával o detstve, ako začínal, ako na sebe tvrdo pracoval (do dnešného dňa má prejdené približne 96000 km), aké pocity prežíval pri získaní zlata na OH a MS. Vysvetlil, prečo založil Akadémiu Mateja Tótha. Odpovedal na otázky žiakov. Po celý čas vyžarovala z neho pokora, pokoj a múdrosť. Proste človek a športovec s veľkým srdcom....

   Medailu z OH si decká mohli poťažkať, popozerať. V tom vidí Matej veľkú cenu zlatej medaily, že motivuje ďalšie deti, dospelých ľudí aktívne športovať. Na koniec sa s deckami odfotil, urobil krátku autogramiádu a zápis do kroniky školy. Celá škola sa sním rozlúčila obrovským potleskom.

   Úprimne ďakujem spolu s Milanom Slivkom všetkým ľuďom, žiakom, ktorí nám s akciou pomohli. Dúfam, že bude mať odozvu na zdravom štýle našich detí. A možno práve toto stretnutie prebudilo ďalšieho budúceho olympijského víťaza.... Veď koľko miest a dedín má to šťastie, že k ním zavíta olympijský víťaz! Preto Vás prosíme, pridajte sa k nám a začnite behať. Pomôžete nám obstáť v súťaži a pomôžete aj sebe. Ďakujeme. Registrácia a podmienky súťaže na www.dobrybeh.sk .

IMG_20170530_102248.jpg

IMG_20170530_104727.jpg