Aj v tomto školskom roku 2016/2017 sa naši žiaci opäť presvedčili o tom, že snažiť sa oplatí. Podobne ako po minulé roky tak aj teraz ZŠ Clementisova s Centrom voľného času pripravila odmenu pre snaživých žiakov, ktorí ju v rôznych súťažiach reprezentovali. Kritéria výberu boli: reprezentácia školy a umiestnenie v školských a iných súťažiach ( športové, olympiády z jednotlivých predmetov, Pytagoriáda, atď. a správanie, bez ohľadu na prospech žiaka. Odmena bol výlet do Aquaparku Tatralandia, ktorý sa uskutočnil v stredu 31. mája 2017. Žiakom sa veľmi páčilo. Nie každý žiak má možnosť navštíviť Aquapark v Tatralandii s rodičmi. Voda, topogány...to je ten najlepší zážitok.

IMG_6901.JPG

IMG_6923.JPG

IMG_6933.JPG

IMG_6925.JPG